การแบ่งประเภทพนักงาน ตามขีดจำกัดความสามารถ

การแบ่งประเภทพนักงาน ตามขีดจำกัดความสามารถวันนี้คุณในฐานะผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ซึ่งมีทีมงานอยู่ภายในการปกครองจำนวนหนึ่ง คุณเคยวิเคราะห์ผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละคนหรือไม่ ว่าแต่ละคนนั้นอยู่ในช่องไหนของตาราง ถ้าคุณสามารถจัดได้ตามช่องอย่างชัดเจนแล้วการพัฒนาเขาเหล่านี้ก็ต้องใช้วิธีที่แตกต่างกัน ดังนี้

                                                      

                            อธิบายแนวความคิดด้วยภาพ

                       

1. คนที่สามารถและเต็มใจในการทำงาน
คุณต้องคอยท้าทายให้เขาทำงานที่ยากขึ้นไปเรื่อยๆครับ เพราะคนกลุ่มนี้จะมีความทะเยอทะยานสูง อยากจะเติบโตจึงจะทุ่มเทศักยภาพของตัวเองเต็มที่ในหน้าที่รับผิดชอบ ถ้าเขาทำได้ดีจริงๆ เราก็คงต้อง Promote เขาครับ

2. คนที่มีความสามารถในงานแต่ไม่ค่อยเต็มใจทำงานเท่าไรนัก
คุณต้องค้นหาสาเหตุที่เขาไม่ค่อยได้ใช้ศักยภาพของตัวเองทั้งๆที่เขาทำได้ อาจกำลังเรียกร้องอะไรอยู่ก็ได้ คุณควรทำหน้าที่ในฐานะโค้ชเพื่อดึงศักยภาพของเขาออกมาโดยกระตุ้นให้เขาเห็นประโยชน์ของการ กระทำหน้าที่ให้ดีอย่าทำให้ตัวเองดูแย่ เพราะไม่ยอมทำงานให้ดีเลย

3. คนที่ไม่มีความสามารถแต่มีความในการทำงานนั้น
คนลักษณะนี้ถ้าคุณให้โอกาสเขาได้เรียนรู้เพิ่มเติมโดยการอบรม (training) หรือ On the job training สักระยะหนึ่งเชื่อแน่ว่าเขาจะสามารถทำงานชิ้นนั้นได้สำเร็จและเราก็จะได้ บุคคลที่กลายเป็น ช่อง1มากขึ้นเรื่อยๆครับ

4. คนที่ไม่มีความสามารถและยังไม่ตั้งใจทำงาน
องค์กรใดมีบุคลากรอยู่ในกลุ่มนี้มากเท่าใดองค์กรนั้นก็จะลำบากมากเท่านั้น ดังนั้นคุณในฐานะหัวหน้างาน ควรพัฒนาเขาให้มากหน่อยแต่ก็ต้องกำหนดบทลงโทษไว้ด้วยว่า ถ้าเขาไม่พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นก็ต้อยอมรับผลการกระทำไปด้วย

ตารางนี้สามารถที่จะทำให้เราบริหาร จัดการทีมงานได้ดีขึ้น เพราะแต่ละวิธีจะเหมาะกับแต่กลุ่มบุคคล ดังนั้นควรประเมิน ทีมงานอยู่อย่างสม่ำเสมอว่าเขาเหมาะกับตำแหน่งงานหรือไม่ เพราะทุกช่องเราก็ต้องช่วยพัฒนาเขาอยู่แล้วทำบ่อยๆก็จะแม่นย้ำขึ้นครับ

ที่มา : www.entraining.net

 1038
ผู้เข้าชม
ทำเว็บธุรกิจ ทําเว็บขายของ ออกแบบเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป SoGoodWeb

HR Articles

หลักการในการลดหย่อนภาษีคือการนำค่าใช้จ่าย หรือภาระที่มีมาใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ หากใครมีภาระหนัก มีภาระต้องใช้จ่ายมาก ก็สามารถนำค่าใช้จ่ายส่วนนั้นมาหักลดได้ เช่น ค่าเลี้ยงดูตนเอง พ่อแม่ และลูก ค่าดอกเบี้ยผ่อนบ้าน ค่าการศึกษาของลูก เป็นต้น สำหรับการทำประกันชีวิตก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่นิยมใช้กันมาก กระนั้นก็ตาม หลายคนก็ยังอาจสงสัยว่าทำไมเบี้ยประกันชีวิตถึงนำมาลดหย่อนภาษีได้ และประกันชีวิตที่มีอยู่หลากหลายรูปแบบนั้น ประเภทใดบ้างที่เราสามารถยื่นลดหย่อนภาษีได้และได้เท่าไร
601 ผู้เข้าชม
จากกระทรวงแรงงานะระบุว่า ปัจจุบันไทยมีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปประมาณ 12 ล้านคน พร้อมกันนี้กระทรวงแรงงานโดยคณะกรรมการค่าจ้างได้ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมสำหรับ การจ้างงานผู้สูงอายุ ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว
5397 ผู้เข้าชม
แม้ว่าการคัดเลือกพนักงานเข้าทำงานนั้น จะมี AI เข้ามาช่วยมากขึ้นในการ screen และ การ Matching คุณสมบัติของผู้สมัคร อีกทั้งยังมี chatbot ที่เข้ามาช่วยในการพูดคุยสัมภาษณ์เบื้องต้นได้ แต่สุดท้าย เราก็ยังคงต้องมีการสัมภาษณ์แบบที่เป็นมนุษย์คุยกันอยู่
835 ผู้เข้าชม
นายปรี๊ดค้นเจอบทความชิ้นหนึ่งของผู้เขียน ชื่อ นาเดีย กูดแมน จากเว็บไซต์ ideas.ted.com ซึ่งเป็นบทสัมภาษณ์ ดร.เคลลี่ แมคกอนิกัล (Kelly McGonigal) อาจารย์สาขาจิตวิทยา แห่งมหาวิทยาลัยสแตนด์ฟอร์ด ผู้เขียนหนังสือ “The Willpower Instinct” ซึ่งถูกแปลมากว่า 10 ภาษาและประสบความสำเร็จมากในประเทศญี่ปุ่น เป็นหนังสือสไตล์ฮาวทู (how to) เผื่อใช้จัดการวินัยในตนเอง บนฐานคิดและหลักฐานการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความสำเร็จแก่ตนเอง
770 ผู้เข้าชม
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์