โปรโฒชัน

 • หน้าแรก

 • HR Articles

 • การผ่อนจ่ายภาษี กับเรื่องที่ผู้เสียภาษีต้องรู้

การผ่อนจ่ายภาษี กับเรื่องที่ผู้เสียภาษีต้องรู้

 • หน้าแรก

 • HR Articles

 • การผ่อนจ่ายภาษี กับเรื่องที่ผู้เสียภาษีต้องรู้

การผ่อนจ่ายภาษี กับเรื่องที่ผู้เสียภาษีต้องรู้สรรพากรยุคใหม่ไม่ใช่แค่ช่วยให้ผู้เสียภาษีสามารถยื่นภาษีเงินได้ประจำปีและจ่ายภาษีได้สะดวกมากขึ้นเท่านั้นแต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้เสียภาษีที่ต้องจ่ายภาษีเพิ่มสามารถผ่อนจ่ายภาษีได้3งวดแบบไม่ต้องเสียดอกเบี้ยและไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกด้วยส่วนเงื่อนไขของการผ่อนจ่ายภาษีมีอะไรบ้างไปดูกัน


เงื่อนไขของการผ่อนจ่ายภาษีในกรณีที่ยื่นภาษี

แล้วมีค่าภาษีต้องจ่ายเพิ่มกรมสรรพากรเปิดโอกาสให้ผู้เสียภาษีผ่อนชำระภาษีได้ไม่ว่าจะเป็นการยื่นภาษี ภ. ง. ด. 90 หรือ ภ. ง. ด. 91 ก็สามารถผ่อนชำระภาษีได้โดยมีเงื่อนไขหลักๆ ได้แก่

 • ภาษีที่ผ่อนชำระได้ต้องมียอดเงินตั้งแต่ 3, 000 บาทขึ้นไป
 • สามารถผ่อนชำระภาษีได้ 3 งวดเท่าๆกันโดยไม่มีดอกเบี้ยและไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • สามารถขอรับสิทธิ์ตอนยื่นภาษีได้ทั้งบนเว็บไซต์สรรพากร rd. go. th (กรณียื่นภาษีออนไลน์) และสำนักงานสรรพากรท้องที่ (กรณียื่นแบบกระดาษ)

 

วิธีการผ่อนจ่ายภาษี

กรมสรรพากรได้กำหนดการผ่อนจ่ายภาษีไว้เป็น 2 กรณีดังนี้

 1. ยื่นภาษีแบบกระดาษแกบอกแบบหากคุณเลือกยืนภาษีแบบกระดาษและมีความประสงค์ต้องการแบ่งช่าระค่าภาษีก็สามารถทำได้ติดต่อสํานักงานสรรพากรท้องที่และสามารถขอเอกสารบช. 35 จากเจ้าหน้าที่สรรพากรท้องที่ได้เลยและจําให้ขึ้นใจว่าคุณจะต้อง
 • จ่ายภาษีงวดที่ 1 พร้อมกับการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายในวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี
 • จ่ายภาษีงวดที่ 2 ภายในวันที่ 30 เมษายน
 • จ่ายภาษีงวดที่ 3 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม

 

 1. ยื่นภาษีออนไลน์แผนแผนหากคุณเลือกยื่นภาษีออนไลน์นอกจากจะยึดกำหนดเวลายื่นภาษีออกไปได้อีก 8 วันแล้วยังสามารถเลือกทำรายการแบ่งจ่ายภาษีได้บนเว็บไซด์ของกรมสรรพากรได้เลย (คุณสามารถเลือกได้ด้วยตัวเองว่าต้องการผ่อนจ่ายภาษีหรือไม่

เมื่อผู้เสียภาษียืนยันแบบแสดงรายการภาษีแล้วหากมียอดภาษีที่ต้องจ่ายตั้งแต่ 3, 000 บาทระบบของกรมสรรพากรจะแจ้งข้อความอัตโนมัติว่าประสงค์ที่จะผ่อนชำระภาษีหรือไม่? หากไม่ต้องการผ่อนจ่ายภาษีก็สามารถเลือกไม่ประสงค์ผ่อนชำระได้) โดยกำหนดการผ่อนจ่ายภาษีออนไลน์แบ่งเป็น

 • จ่ายภาษีงวดที่ 1 ภายในวันที่ 8 เมษายน (วันสุดท้ายที่กรมสรรพากรกำหนดให้ยื่นภาษีออนไลน์)
 • จ่ายภาษีงวดที่ 2 ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม (1เดือนหลังจากวันที่จ่ายภาษีงวดที่ 1)
 • จ่ายภาษีงวดที่ 3 ภายในวันที่ 8 มิถุนายน (1 เดือนหลังจากวันที่จ่ายภาษีงวดที่ 2)

 

 

ผ่อนชำระภาษีได้ผ่านทางไหนบ้าง?

 1. จ่ายภาษีผ่าน E-Payment คุณสามารถจ่ายภาษีผ่านช่องทาง E-Payment ได้ไม่ว่าจะเป็น Internet Credit Card, ATM on Internet โดยสามารถทำรายการผ่านจากระบบของกรมสรรพากรไปสู่ระบบของธนาคารได้

 2. จ่ายภาษีผ่านช่องทางอื่นไม่ว่าจะเป็น ATM, Phone Banking, Internet Banking, Mobile Banking, Counter Service โดยการปริ้นท์ Pay In Slip ที่ระบุรายละเอียดเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลักรหัสควบคุม (15 หลัก) และจํานวนภาษีที่ต้องชำระไปจ่ายภาษีตามช่องทางที่คุณสะดวกได้

 3. จ่ายภาษีที่สำนักงานสรรพากรท้องที่โดยสามารถจ่ายภาษีได้ทั้งเงินสด, บัตรเครดิตบัตรเดบิต, Tax Smart Card และสามารถจ่ายภาษีทั้งหมดที่ระบุใน Pay In Slip ได้

 

การผ่อนจ่ายภาษีกับเรื่องที่ผู้เสียภาษีต้องรู้

 1. ต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดว่าต้องการผ่อนภาษีหรือไม่หากคุณไม่อยากเสียเวลาเราแนะนำให้คุณคิดให้ดีๆว่าต้องการที่จะผ่อนจ่ายภาษีหรือพร้อมที่จะจ่ายภาษีเต็มจำนวนเพราะเมื่อคุณตัดสินใจไปผ่อนจ่ายภาษี (หรือจ่ายภาษีเต็มๆ) ไปแล้วหากต้องการเปลี่ยนแปลงภายหลังจะต้องเริ่มต้นดำเนินการยื่นภาษีใหม่ตั้งแต่ต้นและที่สําคัญคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็ต่อเมื่อยังไม่ได้ทำการชำระเงินภาษีเท่านั้นนั่นหมายความว่าหากคุณเลือกจ่ายภาษีเต็มจำนวนไปแล้วและได้จ่ายภาษีเสร็จเรียบร้อยคุณจะไม่สามารถกลับมาเลือกขอผ่อนชำระได้อีกในทางกลับกันหากคุณเลือกผ่อนจ่ายภาษี 3 งวดและได้ทำการจ่ายภาษีงวดแรกเสร็จเรียบร้อยแต่เกิดเปลี่ยนใจต้องการจ่ายภาษีทั้งหมดในภายหลังคุณจะไม่สามารถเลือกจากภาษีแบบเต็มจำนวนได้อีกแล้ว

 2. ช่องทางการจ่ายภาษีก็สำคัญเราอยากให้คุณตัดสินใจให้ดีๆว่าสะดวกผ่อนจ่ายภาษีผ่านช่องทางใดโดยเฉพาะกรณีที่เลือกจ่ายผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพราะถ้าเลือกจ่ายงวดนึงผ่านสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแล้วการผ่อนจ่ายภาษีงวดต่อๆไป (เช่นงวดที่ 2 หรืองวดที่ 3) ก็จะต้องทำการจ่ายภาษีที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเท่านั้นไม่สามารถเปลี่ยนมาผ่อนจ่ายภาษีผ่านช่องทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

 3. สรรพากรพื้นที่ก็รับบัตรเครดิตสำหรับใครที่อ่านข้อ 2 จบและเป็นกังวลว่าหากเลือกผ่อนชำระภาษีที่สานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไปแล้วจะต้องจ่ายภาษีงวดต่อๆไปด้วยเงินสดอย่างเดียวหรือไม่เราขอบอกเลยว่าไม่ต้องกังวลไปเพราะไม่ว่าคุณจะสะดวกจ่ายภาษีด้วยเงินสดบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตก็ไม่เป็นปัญหาสำนักงานสรรพากรพื้นที่รับได้ทั้งหมด

 4. ผ่อนจ่ายภาษีต้องตรงเวลาหากคุณเลือกที่จะผ่อนชำระภาษีคุณจะต้องทำการจ่ายภาษีให้ตรงเวลาและหยุดจ่ายภาษีกลางทางไม่ได้เด็ดขาดเพราะเมื่อคุณลืมหรือไม่ได้จ่ายภาษีงวดใดงวดหนึ่งสิทธิ์ในการผ่อนจ่ายภาษีของคุณจะหยุดลงทันทีและคุณจะต้องจ่ายภาษีที่เหลือค้างอยู่ทั้งหมดและจะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 1. 5 ต่อเดือนของเงินภาษีงวดที่เหลือด้วย

 5. สรรพากรกับระบบแจ้งเตือนเมื่อครบกำหนดต้องจ่ายภาษีในกรณีที่คุณเลือกผ่อนจ่ายภาษี 3 งวดก็ไม่ต้องกังวลว่าจะลืมจ่ายภาษีในงวดถัดไปเพราะกรมสรรพากรมีบริการแจ้งเตือนผู้เสียภาษีเมื่อครบกำหนดเวลาชำระภาษีผ่านทาง SMS ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าคุณจะเลือกจ่ายภาษีแบบเต็มจำนวนหรือผ่อนจ่ายภาษีจะต้องตัดสินใจและวางแผนทางการเงินให้ดีไม่อย่างนั้นคุณอาจจะต้องจ่ายภาษีพร้อมเงินเพิ่มหรือค่าปรับโดยไม่จำเป็นก็ได้ที่มา: ITAX

 33
ผู้เข้าชม
ทำเว็บธุรกิจ ทําเว็บขายของ ออกแบบเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป SoGoodWeb

HR Articles

เชื่อว่าทุกองค์กรมีหลักสูตรสำหรับพนักงานใหม่ บางทีอาจเรียกว่า หลักสูตรปฐมนิเทศ Orientation Program, New Employee Program ฯลฯ จะเรียกอะไรก็แล้วแต่ละองค์กร แต่ความหมายสำคัญ คือ เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นสำหรับพนักงานที่เข้างานใหม่กับองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานรู้จักองค์กรมากขึ้น สามารถปรับตัวให้เข้ากับองค์กรได้ง่ายและเร็วมากขึ้น พร้อมที่จะทำงานให้กับองค์กร
122 ผู้เข้าชม
หลังจากที่เราทราบกันแล้วนะครับว่า เรามีสิทธิประโยชน์ ในการลดหย่อนภาษีได้อย่างไรบ้าง หากยังไม่ทราบอย่าลืม “เช็คสิทธิ ! ค่าลดหย่อนภาษีของคุณว่ามีอะไรบ้าง” กันด้วยนะครับ บทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่มักเข้าใจผิดบ่อยเกี่ยวกับการใช้สิทธิ “ลดหย่อนภาษี” กันครับ
47 ผู้เข้าชม
ช่วงปลายปี-ต้นปี เป็นโอกาสของผู้ประกันตนคนทำงานแจ้ง เปลี่ยนหรือย้ายสถานพยาบาลใหม่ให้ถูกใจใกล้บ้าน ซึ่งสามารถเปลี่ยนได้ปีละ 1 ครั้งเท่านั้น วิธีการยื่นแบบแจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาลทำได้ง่ายๆ คือ
110 ผู้เข้าชม
ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงานระดับต่างๆ ล้วนสนใจการพัฒนาภายใต้รูปแบบการสอนงานด้านธุรกิจที่มีการคิดค้นขั้นตอนการพัฒนาเฉพาะตัว ในส่วนนี้ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคคลต้องเข้ามามีส่วนในการสอนงาน มิเช่นนั้นอาจพลาดโอกาสสำคัญที่จะพัฒนาคนรุ่นใหม่ขององค์กร
92 ผู้เข้าชม
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์