Top

OUR PRODUCT

คุณกำลังมองหาตัวช่วยในเรื่องใด?

HRMI

Human Resource Management Intelligence

จัดการโครงสร้างองค์กร เงื่อนไของค์กร ระบบลงเวลา ระบบเงินเดือน

ESS

Employee Self-Service

ข้อมูลพนักงานออนไลน์ ระบบอนุมัติร้องขอเอกสาร

HCM

Human Capital Management

วางเป้าหมายขององค์กร และพนักงาน ระบบประเมินพนักงานออนไลน์ KPI

ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management Inteligent

โครงสร้างองค์กรคำนวณเงินเดือนจัดการเวลา

Employee Self Service
ระบบจัดการข้อมูลพนักงานออนไลน์

 • แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน
 • ตรวจสอบเวลาทำงาน
 • ขออนุมัติลา
 • ขออนุมัติทำงานล่วงเวลา
 • ขออนุมัติแก่้ไข/ปรับปรุงเวลา
 • ขอทำงานนอกสถานที
 • ขออนุมัติอบรมภายนอก
 • ตรวจสอบปฏิทินการทำงานส่วนตัว
 • ตรวจสอบ Pay-Slip Online

เชื่อมต่อระบบ HRMI แบบ Real-Time ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน

Human Capital Management
ระบบบริหารบริหารจัดการทุนมนุษย์์

Performange
Management

Performange
Management

Feature

 • สามารถ จัดการแบบประเมิน ผลการปฏิบัติงานได้
 • กำหนดน้ำหนัก ให้กับการประเมินแต่ละรูปแบบได้ กำหนดปี สำหรับการประเมินได้
 • กำหนดช่วงวันที่ประเมินของแต่ละ รอบการประเมินได้
 • มี ระบบแจ้งเตือน ส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน และแจ้งเตือนอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้
 • ระบุ ลำดับผู้ยอมรับผลประเมิน ได้
 • ระบุ เป้าประสงค์ ที่ต้องการชี้วัดและทำให้สำเร็จได้
 • บันทึกผลลัพธ์การทำงาน ในแต่ละรอบการประเมิน ของ ตนเอง และ ผู้ใต้บังคับบัญชา ได้

Career
Management

Career
Management

Feature

 • สามารถ จัดการโครงสร้างการเติบโต ในสายวิชาชีพของพนักงานภายในองค์กร
 • สามารถ การวางแผนพัฒนาความสามารถ ของพนักงานในองค์กร
 • วิเคราะห์และวางแผน ตัวบุคคลากร เพื่อสืบทอดตำแหน่ง สำคัญต่างๆ ในองค์กร

E-Training

E-Training

Over All

เป็นระบบที่ ช่วยจัดการฝึกอบรม ในองค์กร เพื่อ พัฒนาคุณภาพ ของบุคลากรในองค์กร โดยเชื่อมโยงข้อมูลที่สำคัญ จากระบบงานอื่นเช่น “ผลการประเมินพนักงาน” “การวางแผนการเติบโต” ทำให้การฝึกอบรม ตรงเป้าหมาย และวัดผลของการฝึกอบรมได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นส่วน ช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจ วางตัวบุคคลในตำแหน่งงานที่สำคัญต่างๆภายในองค์กร

HR Solution

CUSTOMER

ABOUT US

บริษัท โปรซอฟท์ เอช ซี เอ็ม จำกัด
(ในเครือธนาคารซอฟท์แวร์ ร่วมแรงและแบ่งปัน)
เกี่ยวกับเรา

ในปี 2557 Prosoft HCM ได้เร่ิ่มต้นพัฒนาซอฟต์แวร์บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ Prosoft HCM (Human Capital Management) เพื่อตอบสนองความต้องการในการบริหารจัดการ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขององค์กรธุรกิจในประเทศไทย

โดย Prosoft HCM มุ่งมั่นพัฒนาซอฟต์แวร์บริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อการส่งมอบผลิตภันฑ์ให้กับลูกค้าด้วยราคาที่ต่ำ แต่คงด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์

เแนวคิดของเรา
พัฒนาเพื่อธุรกิจ

เราเล็งเห็นถึงความสาคัญในการสร้างรากฐานของธุรกิจไทย โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเป็นหลัก

พัฒนาด้วยต้นทุนต่ำเพื่อราคาต่ำ

การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีต้นทุนต่ำแต่ทรงพลังด้วยคุณภาพ ทำให้ธุรกิจเริ่มต้นของไทย ไม่ต้องปวดหัวกับซอฟต์แวร์ ต่างประเทศที่มีราคาสูง

พัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

เทคโนโลยีที่ทันสมัยจะช่วยให้การพัฒนาบุคลากร มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น

พัฒนาโดยทีมงานที่มีความสามารถ

ทีมพัฒนาไทย ย่อมเข้าใจถึงวัฒนาธรรมการดำเนินงานของธุรกิจไทย ทำให้ Prosoft HCM ตอบโจทย์ความต้องการได้มากกว่าซอฟต์แวร์ต่างประเทศ

CONTACT US

ข้อมูลการติดต่อ

บริษัท โปรซอฟท์ เอชซีเอ็ม จำกัด

ที่อยู่ :

287 หมู่ที่ 5 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 50210

โทรศัพท์, โทรสาร :

08-1359-7687, 0-2739-5910

อีเมล์ :

support@prosofthcm.com

เวลาทำการ :

วันจันทร์-ศุกร์ | เวลา 08.30 - 17.45 น.
(ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ฟอร์มการติดต่อ

Title :
Name :
Company :
Email :
Tel. No. :
Detail :
ประเภทการติดต่อ :
captcha

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์