โปรโฒชัน

คำถามที่พบบ่อย FAQs

กรณีตั้งค่าเป็น Domain แล้ว Connect เข้าโปรแกรมไม่ได้ มีวิธีแก้ไขอย่างไร?

กรณีตั้งค่าเป็น Domain แล้ว Connect เข้าโปรแกรมไม่ได้ มีวิธีแก้ไขอย่างไร?

Q:
A:

วิธีแก้ไขกรณีตั้งค่าเป็น Domain แล้ว Connect เข้าโปรแกรมไม่ได้

การติดตั้งโปรแกรม Prosoft บน SERVER 2003 สิทธิ์ของ user admin สามารถเปลี่ยนแปลงเข้าใช้งานได้ ปัญหา สิทธิ์ของ User ไม่สามารถบันทึกรายการใดๆได้ จะฟ้องว่าไม่สามารถ Connect database ได้

ตรวจสอบ Network

     1. ที่เครื่อง Clients เข้า Start > run พิมพ์ cmd

     2. พิมพ์ ping

     3. ดูผลการ ping ถ้าเกิด Request Timed out จะเกิดจากปัญหา Network แต่ถ้าขึ้น Reply from .. แสดงว่าไม่เกิดจาก Network

ตรวจสอบ SERVER

     1. ที่เครื่อง Server เลือก Start > Program > Start up > Service Manager

     2. ที่ช่อง Server เลือกที่เป็นชื่อเครื่อง Server

     3. ตรวจสอบ Service SQL Server ว่า Start หรือไม่

     4. ถ้าไม่ Start ให้ Start และให้เครื่อง Clients เข้าโปรแกรมใหม่

ตรวจสอบ Permissions Windows SERVER

     1. ที่เครื่อง SERVER กำหนด ให้ User มีสิทธิ์ ที่จะ Login มีสิทธิ์ที่จะ เพิ่ม แก้ไขเปลี่ยนแปลง ไฟล์ ใน Windows ได้ หรือไม่

     2. ตรวจสอบ Security program สามารถกำหนดได้ 2 ที่ คือ

         1. กำหนด permissions ใน regedit

            1.1 Login windows ด้วยสิทธิ์ของ administrator

            1.2 ที่เครื่อง SERVER เข้า Start > run พิมพ์ Regedit

            1.3 Expand ไปที่HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\PROSOFT

            1.4 เลือก Prosoft คลิกที่ Edit เลือก Permissions

            1.5 add user ที่สามารถใช้งานได้ โดยจะต้องกำหนดให้เป็น Full Control

         2. กำหนด permissions ใน path Programs

            2.1 Login windows ด้วยสิทธิ์ของ administrator

            2.2 เลือกไปที่ C:/program file/Prosoft/

            2.3 เลือก โปรแกรมที่ต้องการเปิด permission right Click เลือก properties

            2.4 add user เพื่อให้ สามารถ เปลี่ยนแปลง บันทึกโปรแกรมได โดยการกำหนดให้มี สามารถที่จะ READ Write , Modify ,Full Control ได้ โดยการ allow ตรงช่อง ตามตัวอย่าง

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์