โปรโฒชัน

คำถามที่พบบ่อย FAQs

กรณีต้องการติดตั้ง Microsoft SQL 2008 มีขั้นตอนอย่างไร?

กรณีต้องการติดตั้ง Microsoft SQL 2008 มีขั้นตอนอย่างไร?

Q:
A:

วิธีติดตั้ง Microsoft SQL 2008

1. เลือก Setup.exe ดังภาพ

2. โปรแกรมแสดงข้อความยืนยันการติดตั้ง เลือก OK รอสักครู่

     ภาพ A

     ภาพ B

3. หน้าต่าง Welcome to Setup เลือก "I have read and ACCEPT the terms of the License Agreement" กด Next

4. หน้าต่าง Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 Setup รอสักครู่ โปรแกรมกำลังดำเนินการติดตั้ง

5. ยืนยันการติดตั้ง Framework เลือก Igrore อีกครั้ง

6. หน้าต่าง Software Update Installation เลือก Next

7. License Agreement เลือก I Agree และ Next

8. เลือก Continue เพื่อยืนยันการติดตั้งอีกครั้ง

9. Updating Your System โปรแกรมแสดงผลการติดตั้งรอสักครู่

10. เลือก Finish เพื่อยันยันการติดตั้งเรียบร้อยในส่วนของ Netframwork จากนั้นสักครู่

11. โปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง เพื่อเลือกการติดตั้ง SQL 2008 เลือก OK

12. SQL Server Installation Center เลือก

     12.1 “Installation”

     12.2 จากนั้นเลือก New SQL Server Stand-alone installation or add features to an existing installation

13. หน้าต่าง Setup Support Rules รอแสดงผลการติดตั้งสักครู่ เมื่อโปรแกรมแสดงข้อความเลือก OK

14. หลังจากตอบ OK โปรแกรมจะแสดงข้อความในการติดตั้งหน้าจอต่อไป รอสักครู่

15. Product Key ระบุ License ของ SQL จากนั้นกด Next

16. หน้าต่าง License Terms เลือก I accept the license terms. เลือก Next

17. หน้าต่าง Setup Support Files เลือก Install

   17.1 โปรแกรมทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว จะแสดงปุ่มให้เลือก Next

   17.2 หลังจากตอบ OK โปรแกรมจะแสดงข้อความในการติดตั้งหน้าจอต่อไป รอสักครู่

18. หน้าต่าง Feature Selection

     18.1 ก่อนเลือก Features เพื่อติดตั้งหากต้องการเปลี่ยน Path เพื่อติดตั้ง SQL ให้กดที่ Browzer เพื่อเลือก path ไดร์

     18.2 จากนั้นเลือก Select All เพื่อทำการติดตั้งระบบ และ กด Next

     18.3 หลังจากที่กด Next รอสักครู่

19. หน้าต่าง Instance Configuration เลือก Named instance : และกำหนดชื่อของ SQL ที่ต้องการใหม่เข้าไป จากนั้นกด Next

20. หน้าต่าง Disk Space Requirements เลือก Next

21. หน้าต่าง Server Configuration

     21.1 ส่วนของ Account Name เลือกเป็น NT AUTHORITY\SYSTEM เพื่อมองที่ System ระบบ (กำหนดข้อมูลตามภาพประกอบ) จากนั้นกด Next

22. Database Engine Configuration

     22.1 Authentication Mode เลือก Mixed Mode (SQL Server authertication and Winsdows authentication)

     22.2 Bult-in SQL Server system กำหนด password ของ sa ระบบ "มีผลต่อ logid ของ Query รูปบ้านโปรแกรม"

     22.3 Specify SQL Server administrators กดที่ Add Current User ระบบ จะ set ค่าตามเครื่องที่ติดตั้งให้ จากนั้นกด Next

23. หน้าต่าง Analysis Services Configuration เลือก Add Current User จากนั้นกด Next

24. เลือก Install the native mode default configuration กด Next

25. Error and Usage Reporting กด Next

26. Installation Rules กด Next

27. หน้าต่าง Ready to Install กด Install

28. Installation Progress โปรแกรมจะทำการติดตั้งระบบ เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วจะแสดง ปุ่ม Next ให้กด

29. เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วปุ่ม Next จะสามารถกดได้ จากนั้นกดที่ปุ่ม Next

30. หน้าต่าง Computer restart required ตอบ OK จากนั้นให้ restart เครื่อง เพื่อปิด Service การทำงานของ SQL อีกครั้ง

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์