คำถามที่พบบ่อย FAQs

  • หน้าแรก

  • HRMI

  • HRMI : Time Attendance

  • FAQ-ประมวลผลรายได้ไปแล้ว แต่ต้องการประมวลผลเวลาเข้าระบบเงินเดือนใหม่อีกครั้ง ต้องทำอย่างไร ?

FAQ-ประมวลผลรายได้ไปแล้ว แต่ต้องการประมวลผลเวลาเข้าระบบเงินเดือนใหม่อีกครั้ง ต้องทำอย่างไร ?

  • หน้าแรก

  • HRMI

  • HRMI : Time Attendance

  • FAQ-ประมวลผลรายได้ไปแล้ว แต่ต้องการประมวลผลเวลาเข้าระบบเงินเดือนใหม่อีกครั้ง ต้องทำอย่างไร ?

FAQ-ประมวลผลรายได้ไปแล้ว แต่ต้องการประมวลผลเวลาเข้าระบบเงินเดือนใหม่อีกครั้ง ต้องทำอย่างไร ?

Q:
A:

    เมื่อประมวลผลรายได้ไปแล้ว แต่มีการแก้ไขข้อมูลในระบบ Time ของพนักงานบางคนมาเพิ่มเติม เช่น มีเอกสารขอทำงานล่วงเวลา (OT), เอกสารขออนุมัติลา ที่พนักงานเพิ่งขอเข้ามา หรือมีการอนุมัติเอกสารตกหล่น หรือมีการแก้ไขเวลาอื่น ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ประมวลผลไปแล้ว จะต้องดำเนินการอย่างไร ?

    สามารถประมวลผลเวลาเข้าระบบเงินเดือนอีกครั้ง โดยเลือกการประมวลผลเวลาเข้าระบบเงินเดือนแบบแจกแจง แต่หากระบบแจ้งเตือนว่าประมวลผลไม่สำเร็จ ให้ตรวจสอบข้อมูลดังนี้

  1. เนื่องจากพนักงานไม่มีรายได้ หรือรายหักที่มาจากระบบ Time ระบบจะประมวลผลเข้าระบบเงินเดือนไม่สำเร็จ
  2. เนื่องจากมีการประมวลผลรายได้ของพนักงานที่ Payroll เรียบร้อยแล้ว

หากเป็นกรณีที่ 2 คือพนักงานมีการประมวลผลรายได้ไปแล้ว ระบบจะล็อคไม่ให้ประมวลผลเวลาเข้าระบบเงินเดือนซ้ำ

ซึ่งการแจ้งเตือนจะแจ้งเตือนว่า “ประมวลผลไม่สำเร็จ xx รายการ”  ดังภาพ
มาดูขั้นตอนการดำเนินการตาม Link FAQ ด้านล่างได้เลยค่ะ

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์