คำถามที่พบบ่อย FAQs

FAQ-การกำหนด Username และ Password เข้าระบบ

FAQ-การกำหนด Username และ Password เข้าระบบ

Q:
A:

ใช้สำหรับกำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งานโปรแกรมให้กับพนักงานแต่ละบริษัท  ซึ่งจะสามารถกำหนดได้ว่าจะให้เข้าถึงหน้าจอใดได้บ้างจากการดึง Permission มาใช้งานร่วมกันผู้ใช้สามารถเข้าถึงหน้าจอได้โดยเลือก “Administrator” > “ผู้ใช้เลือก “Newเพื่อเพิ่มผู้ใช้ใหม่จะเปิดหน้าจอสำหรับระบุรายละเอียดดังนี้

Tab Generalระบุข้อมูลสำหรับสร้างชื่อเข้าระบบและรหัสผ่านให้พนักงาน  สำหรับการเลือกรหัสพนักงานและชื่อเพอร์มิชชัน  

          ชื่อเข้าระบบ      :  ระบุชื่อเข้าระบบให้พนักงาน เช่น 61-001

          รหัสผ่าน          :  ระบุรหัสผ่านสำหรับเข้าระบบให้พนักงาน

          ยืนยันรหัสผ่าน   :  ระบุรหัสผ่านสำหรับเข้าระบบอีกครั้งเพื่อยืนยันการกำหนดรหัสผ่าน

          รหัสพนักงาน     :  เลือกรหัสพนักงานที่ต้องการกำหนดชื่อเข้าระบบโดยการ Click  

          ชื่อเพอร์มิชชัน    :  เลือกเพอร์มิชชั่นให้พนักงานว่ามีสิทธิ์การเข้าถึงหน้าจอ

          ผู้ดูแลระบบ       :  เลือก    เพื่อกำหนดให้ผู้ใช้เป็นผู้ดูแลระบบ (หากเป็นพนักงานทั่วไปไม่ต้องเลือกตัวเลือกนี้)

          เข้าระบบซ้ำได้             :  เลือก    เพื่อให้สามารถ Login เข้าโปรแกรมได้มากกว่า 1 เครื่องในช่วงเวลาเดียวกัน

          ซ่อนอักขระโปรไฟล์       :  เลือก   เพื่อซ่อนอักขระโปรไฟล์ตอน Login เพื่อไม่ให้ผู้ใช้มองเห็นการเชื่อมต่อกับ Database ได้Tab กำหนดองค์กร

กรณีที่มีองค์กรมากกว่า 1 ขึ้นไป สามารถเพิ่มสิทธิ์ให้พนักงานเข้าถึงองค์กรอื่นได้โดยการเลือกองค์กรย่อย  เช่นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลที่ต้องเข้าถึงได้ทุกสาขา  แต่หากเป็นพนักงานธรรมดาทั่วไป ไม่ต้องกำหนดองค์กรเพิ่ม (ระบบ Default ตามองค์กรที่พนักงานสังกัด) หากกำหนดข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้บันทึกการกำหนดผู้ใช้

จะแสดงรายละเอียดที่หน้า List ดังภาพ ซึ่งสามารถแจ้งชื่อเข้าระบบ และรหัสผ่านให้พนักงานเข้าใช้งานระบบได้ทันที

 

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์