คำถามที่พบบ่อย FAQs

FAQ-ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ในงาน (KPI)

FAQ-ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ในงาน (KPI)

Q:
A:
ขั้นตอนการกำหนดข้อมูลเพื่อสร้างแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ในงาน
เมื่อต้องการสร้างแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ในงาน (KPI) ให้พนักงาน ต้องดำเนินการดังนี้
8. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ในงาน

     เมื่อสร้างแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ให้พนักงานแล้วต้องทำการอนุมัติแบบประเมินก่อน พนักงานจึงจะสามารถมองเห็นเอกสารที่ต้องกรอกข้อมูลได้ โดยจะขึ้นอยู่กับการกำหนดแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ (KPI) ว่าจะให้บันทึก KPI ก่อน จึงจะสามารถประเมิน KPI ได้  หรือให้ประเมิน KPI ได้เลย โดยไม่ต้องบันทึก KPI ก่อน  

9. บันทึก KPI
10. ประเมิน KPI

     เมื่อส่งการประเมิน KPI แล้ว หากแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน กำหนดให้ประเมินเฉพาะแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ในงาน (KPI) 100 % เอกสารจะถูกส่งต่อไปยังหน้าจอ "สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน" เพื่ออนุมัติผลคะแนน KPI ให้เป็นเกรดตามที่กำหนด กำหนดระดับคะแนนผลการปฏิบัติงาน
11. สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน    

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์