Team Building/Team Work

Team Building/Team Work

24 รายการ
"ทีม คือ เพื่อน" เคล็ดลับบริหารองค์กร
2018 ผู้เข้าชม
ทำงานผิดพลาดแล้วยังจะมานั่งโทษตัวเองให้เหนื่อยทำไม ให้กำลังใจตัวเองเพื่อทำงานชิ้นต่อไปดีกว่า ยิ่งเรา
2350 ผู้เข้าชม
Best Team ต้องเริ่มตั้งแต่รีครูตเมนต์
1196 ผู้เข้าชม
HR คือ Job Challenge
4686 ผู้เข้าชม
nSIDE ชีวิต:สุขใจที่ได้ทำงานร่วมกัน
2318 ผู้เข้าชม
23652 ผู้เข้าชม
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์