การขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สำหรับคนต่างด้าวที่อยู่ใน

การขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สำหรับคนต่างด้าวที่อยู่ใน

                                                                                                                                            สำหรับคนต่างด้าวที่ปฏิบัติงานในประเทศไทย หากมีความประสงค์จะขับขี่รถยนต์ด้วยตนเองในประเทศไทย จะต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ซึ่งบางคนก็จะมีใบอนุญาตขับขี่สากลมาจากประเทศของตนเองอยู่แล้วและสามารถนำมาใช้ได้ในประเทศไทย แต่ก็เป็นเพียงระยะเวลาที่จำกัดเท่านั้น หากพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ต่างด้าวนั้นปฏิบัติต่อเนื่องอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน และมีโอกาสเดินทางไปกลับประเทศคนเองไม่บ่อยครั้ง หรือไม่สะดวกในการไปต่อใบอนุญาตขับขี่สากลที่ประเทศของตน คนต่างด้าวนั้นสามารถขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ในประเทศไทยได้เช่นกัน การทำใบอนุญาตขับขี่นี้มีอายุการใช้งานได้คราวละ 1 ปี และจะต้องต่อใบอนุญาตทุกปี ตราบเท่าที่อยู่ในประเทศไทยและยังคงมีความประสงค์จะขับรถยนต์ด้วยตนเอง

     ในองค์กรเอกชนต่างๆมักจะมีพนักงานขับรถให้แก่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่บริหารต่างด้าวอยู่แล้ว ดังนั้น หากพนักงานต่างด้าวนั้นประสงค์จะขับรถยนต์ด้วยตนเอง ในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กร ควรให้คำแนะนำด้านกฎหมายจราจร และแนวทางปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น กรณีเกิดอุบัติเหตุจะต้องทำอย่างไร เป็นต้น
 

แหล่งที่มา : http://www.one-stophr.com/knowledgeHR/show_new.php?id=46

 1215
ผู้เข้าชม
ทำเว็บธุรกิจ ทําเว็บขายของ ออกแบบเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป SoGoodWeb

บทความที่เกี่ยวข้อง

รางวัลที่ลูกน้องไม่ต้องการ
5354 ผู้เข้าชม
ธุรกิจ Outsource: เคล็ดลับการดึงคนไอทีให้อยู่ในองค์กรนาน
2509 ผู้เข้าชม
กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
8059 ผู้เข้าชม
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์